Sex – kommet for at blive

Det var Groucho Marx’ svar da han for mange år siden blev spurgt om hvad han mente om sex: det var kommet for at blive og der havde han jo nok fat i noget. I virkeligheden kunne man fristes til at kalde sex for en megatrend – endda en af de mere solide.
Sat lidt på spidsen kan man sige, at det historisk har været teknologi, der har drevet udviklingen af sex.
Teknologien – prævention i alle dens varianter – har adskilt sex og reproduktion. Den katolske kirke er ganske vist imod og mener at sex kun må dyrkes med henblik på at avle børn. Konsekvensen må så være, at postmenopausale kvinder skal afholde sig fra sex. Det er også den ultimative undskyldning for ældre mænd med forkærlighed for yngre kvinder.  Der skal stadig sex til at lave børn selv om teknologien også der er på vej frem, men det meste sex dyrkes for sin egen skyld. Det afspejler sig i sprogbrugen, der udvikler sig langsomt. Vi siger stadig at vi får børn, hvor den rette formulering ville være ’at tage børn’ eller måske endnu mere præcist ’tage sig sammen til børn’
Teknologien har også været medvirkende til at opløse den klassiske opdeling i mandige mænd og kvindelige kvinder. I gamle dage var mænd nødt til at have en kone til at klare det hjemlige og kvinder var nødt til at have en mand til at forsørge hende. Teknologien har leveret vaskemaskiner, køkkenmaskiner og cafeterier, så mænd er ikke pisket til at have en kone og kvinder kunne drage ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Konsekvensen har været en løbende vandring ud af skabet. Der er formentlig ikke flere bøsser og lesbiske i dag end der altid har været, men tidligere måtte de bide i det sure æble, hvis det ellers er den rette formulering.
Endelig kæmper medicinalteknologien en løbende kamp mod de sygdommer, der kan ledsage sex. Puritanerne har jo altid ment det var Vorherres straf for menneskers skørlevned, men bekæmpelsen – af sygdommene altså – vinder frem. De gamle – gonorrhe og syfilis – er stort set på plads og helbredelse af AIDS synes indenfor rækkevidde. Men så kommer der jo nok noget andet.
Å’ hva’ så?
Som god fremtidsforsker bør man her nok holde sig til scenrier. Nogle kunne være:
–    Sex er syndigt – et retro-scenarie, hvor økonomisk krise forværres og skaber grobund for en nypuritanisme. Måske ikke det mest sandsynlige scenarie, men det bør da nævnes
–    Sex er farligt – en ny og farlig kønssydomsepidemi hærger verden. Dette sammen med den eksisterende tendens til ikke at forpligte sig og i stedet vælge single tilværelsen fører til sex efter gør-det-selv princippet godt hjulpet af udvikling af endnu mere sofistikerede tekniske hjælpemidler. Børn er stadig noget kvinder får men nu uden direkte mandlig assistance.
–    Sex efter princippet: lykken er at vide, hvad der er normalt.  For nogle år siden gæstede en tysk sexolog Danmark og udtalte, at han mente man også i fremtiden ville have forelskelser. Det er jo betryggende. Men, tilføjede han, i fremtiden ville man først blive forelsket og derefter spørge: hvad køn er så du? Kønnene er i opløsning. Fra den gamle dikotomi kvinder og mænd bevæger vi os mod at køn er en dimension med feminine kvinder i den ene ende og maskuline mænd i den anden og alle mulige varianter imellem disse to yderpunkter
Så må man jo vælge hvilket scenarie, der er det mest sandsynlige og hvilket der er det mest sexede.